Ogłoszenia drobne Bytom Ogłoszenia drobne Bytom
www.ogloszeniadrobne.bytom.plKurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego


Zdobądź nowe umiejętności nawet w jeden dzień! Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego Typ szkolenia: E-learning Szkolenie dostosowane do aktualnych regulacji prawnych Celem szkolenia jest uzyskanie oraz usystematyzowanie przez jego uczestników wiedzy, na temat prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. A ponadto zdobycie praktycznych informacji w zakresie rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać właściciele żłobków i klubów dziecięcych. Aktywnoć czasowa w kursie: min. 6 h zegarowych.Kontroler czasu na stronie z kursem. Po prawidłowym ukończeniu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Zaświadczenie akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe. Program: 1. Zakładanie żłobka i klubu dziecięcym od A do Z - Żłobek i klub dziecka – Zasady działania - Wymogi sanitarne, lokalowe i przeciwpożarowe - Personel żłobka lub klubu dziecięcego - Rada rodziców w żłobku i klubie dziecięcym - Procedura uzyskania wpisu lub zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcym 2. Regulacje prawne w zakresie zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych 3. Żłobek / Klub dziecięcy – sprawy finansowe i interpretacje podatkowe 4. Bazy danych i wzory dokumentów 5. Materiały dodatkowe 6. Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna 7. Quiz sprawdzający. Koszt: 119 zł brutto Zdobądź nowe umiejętności nawet w jeden dzień ! Zapisy SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia www.julamedia.pl

Autor: szkolenia julamedia

Ogłoszenie nr 125292, z dnia: 2024-06-11

KONTAKT:


email:


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszeniadrobne.bytom.pl/125292

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszeniadrobne.bytom.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy